Râvîlerden ve hicap ehlindendir.

İsmi El-Haris bin Nefii’dir.

Ebû Said Hz. demiş ki: “Mescid-i Şerif’te namaz kılıyordum. Rasûlüllah (S.A.V.) Efendimiz beni çağırdı. Namazı müteakip huzurlarına vardım ve “Namazda idim” diye özür dilediğimde “Hak Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler, rasul çağırdığında siz Allah’a ve rasulüne itâat edin (O daveti kabul edin)” buyurmadı mı? diye îkaz ettikten sonra, elimden tuttular ve “Sana Kur’an’dan pek azim bir sûre tâlim edeyim. Bu, Sûre-i Fatiha’dır” buyurdular...

   
© incemeseleler.com