Öncelikle; sakal sünnet-i hüda değil, sünnet-i zaide'dendir.. Örf ve adete binaen bırakılmıştır.. O zamanın ehli kitabından bazıları sakalı keser, bıyığı uzatırdı.. Bu zamanda ise tam tersini yapıyorlar.. Resulullah Efendimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem) onlara muhalefet olsun diye yukarda nakledilen ve her nedense hep yanlış anlaşılan hadisi şerifi zikretmiştir..
 Bugün papazlar bıyığı kısaltıp, sakalı uzatıyorlar.. Yahudilerden de bunu yapan çok.. Olayın örfe ve adete binaen meydana geldiği anlamamak, anlamaktan zordur.. Hatta imkansızdır..


Bazı gerekçelerden dolayı sadece bıyık bırakanlara "çok büyük günah işliyorsunuz" denmez.. Kafaya göre fet vermek lanete müstehak olmaya sebeb olur.. İki satır hadis ve birkaç sayfa fıkh bilgisi ile binlerce fakih'in işlediği fiilin haram olduğunu iddia etmek çok abestir..

Keçi sakal konusunda ise, bu sakalın BİDAT olduğu açıktır. Zira sakal niyeti ile bırakıyorlar ve sünneti değiştirmiş oluyorlar. Ayrıca araplar, daha doğrusu vehhabiler bırakır bu sakalı. Onların KAFİR olduklarını islam alimleri bildirmiştir. İşledikleri fiiller bizim için senet olmaz.

Lütfen dikkatli olalım..

Selam ve dua ile..

Muallim abi / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com