Tasavvuf yolculuğunda bir çok mertebeyi geçip  en nihayetinde " Enel Hakk" dediği gerekçesiyle öldürülmesi fermanı çıkarılan Hallacı Mansur Hazretlerinin öldürülme aşaması Ruhul Beyan tefsirinde de izah edilmiş.

 

Müslümanlar için Kuran-ı Kerim'den sonra en muteber kitap, İmam Buhari'nin kitabıdır. Buhari yüzbinlerce hadis arasından en sahih bulduğu hadisleri almıştır.
Buhari, takvası, ilmi, dirayeti, duruşu, hadislere hâkimiyeti ve dini anlamadaki kabiliyeti ile İslam ümmeti içinde özel yer edinmiştir.

 "Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi" mısrası ile uzun süredir  tenkitlere maruz kalan M. Akif'in, Safahatında yer alan bir çok ifade de aynı tenkite maruz bırakacak tarzda. İstiklal Marşımızın şairine bir ülke vatandaşı olarak hürmet ve saygı ayrı olabilir ancak bazı hakikatleri de göz ardı ederek, milli şairi aynı zamanda milli bir Müslüman olarak görmekte doğru olmasa gerek..

İslamda Helal ve Haramlar kitabı gibi bir çok kitabı ile piyasada ismi mezkur şahsiyet Kardavi kimdir? Ehli Sünnet penceresinden nasıl bakmalı ve kitaplarına itibar yaklaşmalıyız ?

Son kırk yıl içinde, ülkemizdeki İslâmî uyanış hareketine Pakistanlı Mevdudî kadar etkisi olmuş bir kimse yoktur. Kitapları dilimize tercüme edilmiş, fikir ve görüşleri desteklenmiş, ideolojisi ve doktrini benimsenmiş, reçetesi Türkiye'yi kurtaracak plan ve program olarak genç nesillere takdim edilmiştir.

Gerek günümüzde öne çıkan din adamlarından, gerekse geçmişte yaşamış olup eserleri ile isimleri günlük hayatımızda müsemma olan şahsiyetlerden bir mezhebe tabi olanları ve mezhepsizleri tanıyarak önyargımızı oluşturalım.

Münker Ve Nekir Meleklerinin ne kadar korkunç bir mahluk oldukları bir çok hadis-i şerifte değişik şekillerde ifade ediliyor. Kendilerine bu isimlerin verilmesi hiç görülmedikleri ve bilinmedikleri içindir. Böyle heybetli bir melek karşısında ancak, Allahü Teala'nın bu suallere cevap vermeye muvaffak ettiği ve kalbine hak sözü yerleştirirdiği kimseler cevap verebilir. Evliyalullah için ise bu sorgu sualin normal bir diyalogtan farkı yoktur. Hz. Ömer r.a., Beyaz-idi Bestami Hz ve Ömerün Nesefi hz. lerinin münker nekir melekleri ile diyalogları...

   
© incemeseleler.com