Takvimlerimizde geçen v Vasati ve ezan saatinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz?

TÜRKİYE SAATİ (VASATÎ SAAT) NEDİR?

Dünya 360 tûl (boylam) derecesine ayrılmıştır. İlk tûl derecesinin Londra’dan Green Wich (Griniç) üzerinden geçtiği itibar olunur. Her tûl derecesinin arası 4 dakikadır.

Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 1 saat 16 dakika fark vardır. Bununla beraber 30’uncu tûl derecesi Türkiye saati için esas alınmıştır. Buna göre, Türkiye saati, Londra saatinden 2 saat ileridir. Memleketimizin her tarafında bu itibarî (vasatî) saat kullanıldığından biz buna “Memleket Saat Ayarı” diyoruz.

FAZİLET takviminde, vasatî saate göre namaz vakitleri yer alan vilâyetlerimizin adedini dört bölge halinde 80’e yükseltmiş bulunuyoruz. Ayrıca, 80 vilâyetimize göre, diğer vilâyet ve kazalarımızın namaz vakitleri fark cetvelini de takvimin son kısmında neşrederek, ülkemizdeki her Müslüman vatandaşımızın bu husustaki büyük ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Ancak, bu farklar senenin her gününde takvimde gösterildiği gibi sabit değildir. Mevsimlere göre 3 ilâ 4 dakikayı geçmeyen değişiklikler meydana gelebilmektedir. Fakat bu husus, “Tecvîz-i Hatâ” dediğimiz ve vakitlere ilâve edilen temkinlerle düzeltilen sınırlar içinde kalmaktadır. Bu sebeple, münderecâtımıza aldığımız fark cetvelleri ile amel edilmesinde şer’î herhangi bir mahzur bahis mevzuu değildir.

EZÂNÎ SAAT NEDİR?

Anadolumuz’un birçok yerlerinde, az da olsa, bu saati kullananlar hâlâ mevcuttur. Üstelik bu saat bize bir ecdad yâdigârıdır. Ecdâdımıza saygı ve sev-gimizin bir nişânesi olarak, ezânî saati bir köşeye terketmeye râzı olamıyoruz. Sadece İstanbul için de olsa, bu saati muhâfaza ediyoruz.

Ancak İstanbul dışındaki vilayet ve kazalarımızın ezânî (Alaturka) saate göre namaz vakitlerini tesbit etmek de, zor bir şey değildir. Hangi mahallin ezânî saatini tesbit etmek istiyorsak, o mahallin vasatî akşam vaktinden 12 saat çıkarıldıktan sonra, kalan saat o mahallin bütün vasâtî vakitlerinden teker teker çıkarılırsa, o mahalle ait ezânî saatler bulunmuş olur. Mesalâ: Ankara’da 1 Ocak günü akşam namazı vakti 16.40’dır. Bundan 12 saat çıkardığımızda 4.40 kalacaktır. Ankara’da 1 Ocak günü İmsak vakti ise 5.15’dir. 5.15’den 4.40’ı çıkardığımız zaman 0.35 kalacaktır ki, bu, Ankara’nın 1 Ocak günü için ezânî imsak vaktidir. 1 Ocak’ın hangi vasatî vaktinden 4.40 saat çıkarılırsa, o vakte ait ezânî saat bulunacaktır.

Ezânî saate göre; akşam ezanı daima 12.00’de okunur. Bugün hâlâ alaturka saat kullananlar, vasâtî saate göre (takvimimizde gösterilen vakitler) akşam namazı vakti geldiğinde saatlerini mutlaka 12.00’ye getirmelidirler. En azından 2-3 günde bir bu ayarlamayı yapmalıdırlar.

Kaynak: Fazilet takvimi


   
© incemeseleler.com