Zamanımızda yapılan alış-verişlerin çoğunda, peşin satışla veresiye satış arasında farklı fiyat uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan bir satış muamelesi fasit midir?

Satışın fasid olması için sözleşmede zaman ve bedelin bilinmemesi icap eder. Şöyle ki: Satıcı malını müşteriye arz ederek “Şu malı peşin 1000 liraya, bedelini sene sonunda vermek üzere 1500 liraya sana sattım” dese, müşteri de “kabul ettim” dese, bu satış fasid olur. Çünkü satışın bedel ve müddetten hangisinin üzerinde yapıldığı bilinmemektedir. Fakat müşteri, “Peşin alıyorum” dese, o mal peşin olarak 1000 liraya satılmış olur. Müşteri “Veresiye alıyorum” dese, o mal veresiye 1500 liraya satılmış olur. Malın bedeli ve müddet bilindiği için bu satış fasid değildir. (Mebsut)

“Böyle bir satış dînen câizdir. Bu mevzûda ulemâ-i cumhurun icmâı vardır. Bu müsaadenin kerâhetle câiz olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Çünkü müşteri, ödeyeceği fazla fiyattan dolayı üzülmektedir. (Fetvalar: C.2,S.375 M.Emre)

Bir kimse bir miktarı peşin, diğerleri taksitle bir mal alsa da, akla gelmeyen bazı sebeplerle bu taksitlerin bir kısmını vaktinde ödeyemese, alacaklı kimsenin bunlardan fark istemesi doğru değildir. Bu istek fâiz olur. (Fetvalar: C.2, S.378 M.Emre)


incemeseleler.com /arşiv

   
© incemeseleler.com