Satmış olduğu malın şerde kullanılacağını bildiği halde o malı satabilir mi ? Mesela satılan bir silah ile adam öldürüleceğini bildiği halde satmasının hükmü nedir?   Eğer satılan malın kendisi isyanda kullanılacaksa onu satmak tahrimen mekruhtur. Haram gibi günahtır. Mesela kumar aletlerini dansöz kıyafetini ve fitne zamanında veya adam öldüreceğini bildiği kimseye silah satmak gibi. Eğer satılan malın kendisi ile günah işlenmeyip imalattan sonra onunla günah işlenecekse bu kimseye o malı satmakta beis yoktur. Mesela kumar aleti yapacak kimseye ağaç, dansöz kıyafeti yapacak kişiye kumaş ve şarap yapacak kişiye üzüm satmak gibi. Bu durumda günah o şeyleri imalatta kullanıp günah işlenecek hale getirenin olur. (Hidaye c.4 s.94)

 Bir Müslüman'ın kilisede ustalık yapıp çalışmasında beis yoktur. Çünkü onun yaptığı isyan olmadığı gibi onun yaptığı ile de isyan edilmemektedir. Bir Müslüman'ın gayri Müslim’e evini kiraya vermesinde mahzur yoktur velev ki o gayri Müslim o evde şarap içip putlara tapsın. Çünkü Müslüman o evi oturmak için vermiştir. Eğer o evde şarap satarsa o zaman mani olunur. (Fetavel hindiye c.4 s. 499/450)


F.A. /incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com