Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe (R.A.) Vâlidemiz:

- “Ensar arasında, fazîlet yönünden Sa’d bin Muaz, Abbad bin Bişr ve Üseyyid bin Hudayr’dan üstün kimse sayılmazdı” buyurmuştur.

 

Üseyyid bin Hudayr ve Abbad bin Bişr Hz. karanlık bir gecede Rasûlüllah (S.A.V.)’in huzurlarından evlerine giderlerken birinin asası ışık vermeye başladı ve onun aydınlığında yürüdüler. Yolları ayrıldığında ikisinin de asası ışık verir olmuştu. Mu’cize-i Nebî!...

   
© incemeseleler.com