Hafızların Efendisi ve Sahâbe’nin hocasıydı. İbn-i Abbas (R.A.) dahî hıfzını Übeyy Hz.’ne dinletmiştir. Rasûlüllah Efendimiz “Rabbim bana, Sûre-i Beyyine’yi, okuyup sana dinletmeyi emretti” buyurduğu zâttır. Vahîy katiplerinden ve Asr-ı Seâdet’te fetvâ veren fukaha-i Eshâb’dandır. Hz. Ömer kendilerini “Müslümanların Efendisi” diye anardı. Teravih namazını cemâatle kılarken imamlık vazifesi bu zât-ı şerife verilmişti. Hz. Fâruk (R.A.):

- “En iyi okuyanınız Ubeyy, hükümde ve icrâda en mâhiriniz Ali’dir” buyururlardı.

   
© incemeseleler.com