İsmi Abdullah... Künyesi Ebû Muhammed... Sulta-nül-Enbiyâ Efendimiz’in askeri kumandanlarındandır. Bir iki gâzada müfreze beyliği yapmıştı. Biri Hicret’in 8. senesi Mekke seferinden evvel Necid tarafına giden fırkanın reisliğidir ki, Ebû Katâde Hz.’de o askerin içindeydi.

 

İzam isimli yerde, Âmir bin El-Ebdal adında bir Müslüman’ı asker Muhâllim bin Cessâme haksız yere öldürmüştü. Ve âyet-i kerîme nâzil olmuş, “Ey iman edenler, Allah yolunda vuruştuğunuzda  “kiminle vuruştuğunuzu iyi anlayın” size selâmla gelen kimseye de ‘o mü’min değildi’ demeyin”[1] buyurulmuştu. Bunun üzerine Muhâllim bin Cesâme kahrından ölmüştü. Vefatında yer kabul etmeyip kabrinden dışarı atmıştı. Seyyid-i Âlem Efendimiz: “Yer bundan fenâlarını da kabul eder, lâkin Cenâb-ı Hak size vaaz ediyor.” Buyurdu. ve adam şehâdet getirdiği halde “Korkudan söylüyor” diye öldürdüğünü iddia edince, Allah’ın Rasûlü: “Kalbini yardın mı” diye sitem etmişti.[1] (S. Nisa / 94)

   
© incemeseleler.com