Muaz bin Cebel Hz.’nin halazâdesi ve İsm-i  Âzam hadis-i şerifini rivâyet eden hatundur. Yermük Harbi’nde çadır direğiyle Rum tâifesinden dokuz kişiyi öldürmüştür.

 

Aynı isimli başka bir sahâbîye, Esmâ binti Yezid (R.A.), Rasûlüllah (S.A.V.)’e gelip:

– “Anam babam sana fedâ olsun! Ben kadınlar tarafından gönderildim  Yâ Rasûlallah. Hak Teâlâ seni peygamber olarak gönderdi. Biz sana ve senin rabbine îman ettik. Biz kadınlar sizin evlerinizde kapanıp kalmış ve iştâhınıza mahâl olmuşuz. Sizler ise Cuma namazını kılmak, câmi ve cemâata gitmek, hastalara hatır sormak, cenâzelerde bulunmak, bir çok defa haccetmek gibi fazîletlerle bizlere üstün kılınmışsınız. Daha mühimi de, fisebilillah cihâttır. Şu var ki, erkek kısmı hac, umre veya kâfirlerle harp için evden çıktığında mallarınızı biz muhâfaza eder, ip eğirir, elbise yapar, çocuklara bakarız. şu halde bizler o fazîlet ve hayırlarda sizlerle müşterek olmayız mı?” dedi.

Rasûlüllah Efendimiz kadına iltifat etti. Sonra Sahâbe-i Kirâm’a:

– “Böyle fasih konuşan kadın gördünüz mü?” buyurdu.

Ve Kadın’a:

– “Ey Hatun! Anla ve seni gönderen kadınlara da anlat ki, kadınların kocalarını kendilerinden hoşnut etmeleri o fazîletlerin hepsine denk olur.” buyurdular.

   
© incemeseleler.com