İsmi Sudayy İbn-i Aclan... Sıffin’de Hz. Ali (R.A.) ile beraber oldu. Mısır’da, sonra Humus’ta oturdu. Hicrî 86 târihinde 91 yaşında Humus’ta vefat etti. Çok hadis rivâyet eden ve Eshâb-ı Kirâm’ın uzun ömürlü olanlarındandır.

 

 Şu hadis-i şerif onun rivâyetidir:

– “Siz bana altı güzel hâle kefil olun; ben de size cennet için kefil olayım:

1. Söylediğinizde yalan söylemeyin.

2. Emniyet olunduğunuzda ihânet etmeyin.

3. Va’d ettiğinizde dönmeyin.

4. Gözlerinizi haramdan sakının.

5. Ellerinizi haramdan sakının.

6. İffetinizi muhafaza ediniz.

   
© incemeseleler.com