İsmi bilinmiyor... Kûfe’lidir. Bâzıları da Basra’lı demişler.

Süfyan bin Uyeyne, Abdülmelik bin Amr’dan rivâyet eder:

“Yaşlanmıştı. Kendisini ziyarete gittim.

-“Ya Ebül-Üryan! Kendini nasıl buluyorsun?” dedim. Cevap verdi:

-“Siyah olmasını arzû ettiğim beyaz oldu. Beyaz olmasını arzû ettiğim siyah, yumuşak olmasını, istediğim sert oldu. Size kocalığı tarif edeyim” dedi ve ilâve etti:

Adımlar kısalır.

Göz kötüleşir.

Yiyecek hazır iken tehir eder.

Düşündüğünü hatırlayamaz.

Geceleri uyku azalır.

Akşamdan uyuklar,

Seher vakti öksürür.

Temiz hâlinde kadından uzak kalır.

(Hasılı,) Ağaç nasıl çürürse insan da öyle çürüyor...

   
© incemeseleler.com