Ensâr-ı Kirâm’dandır.

Uhud’dan başka bütün muhârebelerde bulundu. Fahr-i Âlem (S.A.V.) Efendimiz, kendisini Selman-ı Fârisî (R.A.) ile kardeş yapmıştı.

Eshâb-ı Güzîn’in büyüklerinden, fakih ve hakîmlerindendi. “Her ümmetin bir hakîmi var, bu ümmetin hakîmi de Ebûdderdâ’dır” hadis-i şerifiyle senâ buyurulan bahtiyar...

Şam’ın muhâsarasında bulunmuş ve fethinde kadı olmuştur.

Hz. Osman (R.A.)’ın hilâfetinde Şam’da kadı iken Hicrî 32 senesi vefat etmiştir.

Birine işlediği kötülükten dolayı bazılarının fenâ sözler savurduğunu işitti.

“-O adam kuyuya düşseydi onu çıkarmak istemez miydiniz?” buyurduğunda oradakiler:

“-Çıkarırdık” dediler. Ebûddardâ Hazretleri:

“-Öyle ise din kardeşinize sövmeyin. Sizi bu günâhtan uzak kılan Cenâb-ı Hakk’a hamdedin” buyurdu.

Onların,

“-Sen buna buğz etmez misin?” suâline

“-Ben ancak onun fiiline buğz ederim O fiili bıraktığında o yine benim kardeşimdir.” buyurdu.

 

Hikmetli Sözleri:

-İnsanları şöyle buldum: Sen onlara ihsan edersen, sana iyilik ederler. Kötülük edersen, kötülük ederler. İyilik eder de bir aralık bırakırsan onlar seni bırakmaz, yine ihsan almak isterler.

- Hâlkla görüşmenin kötülüğünü bil ve onlarla berâber olmayı terk et!...

- Tecrübe edersen insanların çoğuna buğz edersin.

   
© incemeseleler.com