İlk Müslümanlardan... Hayber’in ve Mekke’nin fethinde ve Huneyn harbinde bulundu. Sonra Basra’da oturdu. Bir aralık Horasan tarafına gitti. Hatta Merv’de oturduysa da yine Basra’ya gelip orada vefat etti.

 

Hz. Hüseyin Efendimiz’in mübârek başını Yezid’e getirdiklerinde elindeki değnekle Hz. Hüseyin’in ağzına dürttüklerini görünce, Ebû Berze Hz.:

-“Senin değneğin öyle bir yere dokunuyor ki, vallahi ben Rasûlüllah’ın orasını öptüğünü gördüm. Ey Yezid! Kıyâmet günü sen ziyâde şakî olarak gelirsin. Bu Zât-ı Âlişân da, Hz. Fahr-i Cihan’ı bularak şeref sâhibi olur” demiş ve oradan gitmiştir.

Hz. Ali ile Sıffin ve Nehrevan vak’alarında bulunmuştur.

   
© incemeseleler.com