Uhud şehitlerinden Mus’ab bin Umeyr’in biraderi... İsmi Zürâre... Bedir muhârebesinde Kureyş askerinin bayraktarıydı. Esir düştü. Bilahare Müslüman oldu...

 

Esâret günlerini şöyle beyan etti:

-“Hz. Peygamber (S.A.V.) Bedir’de “Esirleri hoş tutun” buyurduklarından, İslâm askerleri ellerinde bir dilim ekmek dahi bulunsa onu bana verirler, kendileri kuru hurmaları atıştırır ve beni ikramlarıyla utandırırlardı”.

   
© incemeseleler.com