İstanbul’un mutlak fetholunacağını bildiren hadis-i şerifin râvisi... Müslim bin Abdülmelik, bu zâtın oğlu Abdullah bin Bişr’den bu hadis-i şerifi öğrenip, gazâ maksadıyla İstanbul’a gelerek Galata’da uzun müddet ikâmet etmiş ve oradaki Arap Camii’ni yaptırmıştır. Bu zâtın Fener cihetinden, atı ile tek başına Ayasofya’nın içine kadar girdiği söylenir.

   
© incemeseleler.com