76. Din temizlik üzerine kurulmuştur. (İhya C.1 S. 333)

77. Namazın anahtarı temizliktir. (İhya C.1 S. 333)

78. Temizlik imanın yarısıdır. (İhya C.1 S. 334)

79. Hiç biriniz yıkandığı yere su dökmesin. Çünkü vesve-senin çoğu bundandır. (İhya C.1 S. 350)

80. Ağızlarınız Kur’an yoludur, onları misvak ile temiz-leyin. (İhya C.1 S. 353)

81. Misvak kullandıktan sonra kılınan namaz, misvaksız kılınandan yetmiş beş derece üstündür. (İhya C.1 S. 353)

82. Ümmetime ağır gelmesinden korkmasaydım her na-mazda misvak kullanmalarını emrederdim. (İhya C.1 S. 354)

83. Niçin sararmış dişlerinizle huzûruma geliyorsunuz? Misvak kullanın... (İhya C.1 S. 354)

84. Misvak kullanmaya devam edin. Çünkü o ağzı temiz-ler, Allah'ın rızâsına sebep olur. (İhya C.1 S. 354)

85. Yâ Ebâ Hüreyre! Uzayan tırnaklarını kes, zira şeytan uzayan tırnaklar üzerinde oturur. (İhya C.1 S. 379)

86. Erkeklere peştemalsiz, kadınlara da nifas ve hastalık-tan başka hallerde hamama girmek haramdır. (İhya C.1 S. 376)

87. Saç büyüten saçına iyi baksın. (İhya C.1 S. 369).

   
© incemeseleler.com