Berzah alemi, bir başka ismiyle kabir alemi, dünya ile ahiretin arasındaki bir bekleme köprüsüdür. Bu aleme giriş,kişinin ölümüyle başlar ve mahşer gününe kadar devam eder. Peki kabir aleminde yatan bu mevtaların ruhları nerede bulunmaktadır, ve  bu mekan şekil olarak neyi andırır?

Uzunluğu ne kadardır?

Berzah alemi alt kısımdan dar olup yukarıya çıkıldıkça genişleyen ve zirvesine ulaşınca da üzerinde fener kubbesine benzer bir kubbe bulunan alemdir. Bunu biz ağaçtan mamül büyük bir dibeğe benzetebiliriz. Nitekim, dibeğin de alt kısmı dar, yukarıya yükseldikçe genişler. Böylece büyük bir dibeğin üzerine fener kubbesi koyacak olursak Berzah alemine benzemiş olur. Tabi bu benzeme sadece şekildedir, büyüklükte değildir. Çünkü berzah aleminin temeli, dünya semasındadır. Bizden yana ondan bir şey çıkmamış ve uzamamıştır.

İkinci semayı delip geçecek yüksekliktedir. İkinci semadan da yükselip üçüncü semayı delip geçer, sonra dördüncü semayı, sonra da yükselip beşinci ve altıncı semaları delip geçer. Sonra ondan da yükselerek yedinci semayı delip geçer ve oradan da sayılamayacak kadar yükselir ve kubbesi de üzerine konulmuştur. İşte bu, berzah aleminin uzunluğudur.

Fener kubbesi gibi olan kubbenin altında Peygamber efendimiz s.a.v. zevceleri, kızları, zamanındaki nesli , 4 büyük halifenin ruhları kamil velilerin ruhları yer almaktadır.

Genişliği ne kadardır?
Dördüncü kat semada bulunan güneşin, Berzah aleminin çevresinde, tavaf yapan bir kimse gibi dönmesi ve bir yılda bu hareketini tamamlamasıdır.
El İbriz Abdül Aziz Debbağ Hz.

Güneşin günlük hareketinin yanısıra, ikinci hareketi yıllık olarak başka yıldızlar arasındaki hareketidir. Güneş en yakın yıldızlara göre saatte 70. 000 km ye yakın bir hızla hareket eder, bütün güneş sistemini de kendisiyle birlikte sürükler. Abdül Aziz Debbağ hazretleri bu ikinci yıllık hareketinden söz etmektedir.


Kemal Ekrem Soylu /incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com