Hokkabazlık islam dinine göre günahların başında gelmektedir. İmam-ı Azam Hz. leri bir gün hokkabazı seyrederken talebeleri görür..

Medresede talebelerine ders verdikten sonra İmam-ı Azam hazretleri mahallenin ileri ucundaki hokkabazlık gösterisi yapan adama doğru ilerler. Halk etrafına topalnmış, çeşitli akrobasi hareketleri yapan bu adamı İmam-ı Azam Hz.leri de seyretmeye başlar.

Arkadan bu durumu gören talebeleri hayretler içerisinde kalırlar. Derken büyük imam, bütün talebelerini de çağırır, hokkabazın yanına. Medresedeki tüm talebeler İmam-ı Azam Hz.lerinin yanına gelince, onlara şu tarihi nasihati yapar.

Bakın evlatlarım. Bu adam o kadar fena bir adam değil.!
Talebeler iyice şaşırırılar. Kendilerine hep kötü olarak anlattığı bu tür gösteriyi yapan birisi nasıl fena olmaz diye?
Derken İmam-ı Azam hazretleri sözlerine devam eder.
Bu adam süfli bir iş olan bir işi, yine süfli olan dünyaya alet etmiş. Dünyalık bir eşyayı yine dünya yolu ile elde etmeye çalışıyor. O kadar fena bir durum değildir bu.

Ama benim size içeride okuttuğum o ilimler varya, o ulvi ilimleri ahiret için değil de dünya için öğrenirseniz, dünyanıza alet ederseniz, bu adamdan çok daha fena ve adi olursunuz.


İmam-ı Azam'ın bu kıssasından biz yolculara ibretlik işaretler verilmektedir. Dünyalık ve ahiretlik işlerde nasıl bir niyet içerisinde olmamız gerektiğini sanırım bu kıssa bize öz olarak ifade etmiştir.

Rabbim bize hakkı hak olarak gösterip ondan rızıklanmayı,
Batılı da batıl olarak gösterip ondan ictinab etmeyi nasip eylesin !

Amin..

Kemal Ekrem Soylu / incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com