Musa Aleyhisselam zamanında, ömrü boyunca ateşe tapan bir ihtiyar vardı. Hz. Musa ona:

- Ey ihtiyar, bir ömür boyunca ateşe tapıyorsun Allah'a ibadet etmeye hiç vakit bulamadın mı? Halbuki seni yaratan odur.

- Ya Musa, senin de söylediğin gibi, ben ömrüm müddetince ateşe taptım. Bu kadar günah ve isyandan sonra Allah benim kulluğumu kabul eder mi?

- Tabii ki kabul eder. O merhametlilerin en merhametlisidir.

- Öyleyse bana imanı anlat, ben ona iman edip ibadet edeceğim.

Hz. Musa Aleyhisselam ona iman telkin etti. O da iman etti. Ağzından,

"La ilahe illallah Musa Rasulüllah" sözü çıkınca kendisini bir sevinç ve rahatlık kapladı. Onun tesiriyle feryad ederek kendinden geçti. Musa Aleyhisselam ayıltmak istediyse de, ayılmadı ve olduğu yerde ruhunu teslim etti. Hz. Musa Aleyhisselam onu kefenledi ve gereken işlemi yaptıktan sonra defnetti. Hz. Allah'a, bu ihtiyara ne muamele yaptığını sordu. Hz. Cebrail:

- Ya Musa, Allah'ın selamı var. Buyuruyor ki; "Bir kimse kelime-i tevhidi ihlas ve samimi niyetle bir defa söylerse, biz onu rahmet denizimize daldırırız."

 

Sevgili okuyucular. Peygamberimiz de buyuryorlar ki:

“Son sözü la ilahe ilallah olan cennete girer."

 

Nitekim aşağıdaki hadise de bunu çok güzel izah etmektedir.

Peygamberimizin yahudi bir komşusu ve bu yahudinin her zaman Peygamberimiz'i ziyarete gelen fakat müslüman olmayan cesur bir oğlu vardı.

Birkaç gün geçtiği halde bu genç Peygamberimniz'in ziyaretine hiç gelmemişti. Sebebi sorulunca hasta olduğu anlaşıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, ashabına:

- Üzerimizde komşuluk hakkı var. Toplanın da o genci ziyarete gidelim, buyurdu.

Yahudinin evine vardılar. Genç, oldukça hastaydı. Son demlerini yaşıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona iman telkin etti. Genç, babasının gözüne baktı. Ondan izin istiyordu. Babası:

- İstersen, Muhammed'in söylemeni istediği şeyi söyleyebilirsin, dedi.

Genç, bunun üzerine Kelime-i Şehadet getirdi. Biraz sonra da ruhunu teslim etti.

Cenazesinde bulunan Hz. Peygamber Aleyhisselam buyurdular ki:

- Bu gencin cenazesine gökten o kadar melek geldi ki, ayağımı basacak yer bulamadım.

Ashab sordu:

- Ya Rasulüllah! Bu kadar melek gelmesinin, sebebi nedir?

Efendimiz buyurdular ki:

- Bu genç Kelime-i Şehadeti ihlas ve samimiyetle söyledi. Sebebi budur.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com