Şeyh Muhammed bin Vasi Hazretleri, müridleriyle beraber Rabiatül Adeviyye Hazretleri'ni ziyarete gelmişlerdi. Elbisesinin çok eski olduğunu gördüler.

- Allah'a niyaz buyursanız da size mal verse ve yeni elbiseler giyseniz. Çünkü sizin sözünüz Allah'a ulaşınca geri çevrilmez, dediler.

Rabiatül Adeviyye Hazretleri, dedi ki:

- Allah'a sözü geçenlerin, ondan dünya ile ilgili şeyler istemesi uygun değildir. Biz İslam ile şereflenmişiz. İslam şerefi bize yeter. Elbisemizin eski olması da o şerefe eksiklik getirmez.

Dervişlerin halleri hep böyledir.

Ebu Ömer Mazini Hazretleri, birkaç günlüğüne bir yere gideceği için, müridlerinden birini dönünceye kadar kendi evinde kalması için vazifelendirdi. Bir de sofra hazırlayıp, "Ben gelene kadar bunlardan yersin" dedi.

Üç gün sonra geldiğinde baktı ki, sofraya koyduğu şeyler olduğu gibi duruyor. Müride sordu:

- Evladım, hiç bir şey yememişsin. Hepsi olduğu gibi duruyor.

- Efendim, hiç misafir gelmedi ki, onların bahanesiyle ben de oturup yemek yemiş olayım. Kendim için de sofraya oturmaya gönlüm razı olmadı.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com