Saiy: Mekkei Mükerreminin içinde ve mescidi haram dışında (Safâ) ve (Merve) tâbir olunan, basamaklı iki tepe arasında, Safâdan başlayarak Merveye ve Merveden Safâya, yedi kere gidip gelmektir.

Saiy dahi, yedi şavttır. Safâdan Merveye, her gidiş bir şavt olduğu gibi, Merveden Safâya, her geliş dahi, bir şavttır (1). Dört Gidiş ve üç Geliş olur. Mebde: Safâ ve Müntehâ: Merve bulunur. Her birinde, Kâbe görününceye kadar (2), basamaklara çıkılır.

Saiy, hac ve omrenin vâciplerindendir. Ve her biri için, birerden ziyade değildir. Tavâfı kudumdan sonra, omrenin sa'yi ve tavâfı ziyaretten sonra haccın sâ'yi yapılmış olur (3).

Tavâf mahalline Metaf, saiy yerine de Mes'â denilir.

Nâbî:

Sürmedir dîdeye hâk-i mes'â Sâhai merve tarabgâh-ı safâ

------------

(1) Bir gayete gelmek, demek olan (şavt) ın o mânası, saiyde daha münasipdüşmüştür.

(2) Binalar mânî olmakla, Merveden Kâbe bilfiil görünmez.

Saaye, tâvaf denir. Şavtın cemî (egvat) olmakla, gerek tavâf, gerek saiy (yedi şavt) olmak üzere, zikrolunur.

(3) Sader tavâfından sonra, saiy yoktur.

   
© incemeseleler.com