Hüccac ve Ummarın Mekkîsi ve Afâkîsi olur. Mekkei Mükerreme ve civarı sekenesinden olanına (Mekkî) ve bizim gibi, hariçten olanına (Afâkî) tâbir olunur.

   
© incemeseleler.com