Takavvur, oyulmaktır. Maksut takvirdir ki, oymak demektir. Semen makulesinde olur: Donmuş olan yağa necaset isabet ettikte, yalnız orası pislendiğinden çevresiyle oyularak atılır. Gerisi temiz kalır.

Yağın mayii, çok olmadıkça, necasetin isabetinde, külliyen pislenmiş olmakla yıkanılarak, ve pekmez gibi şeyler de kaynatılarak, tathir olunur. Netekim beyan olundu.

(Bu hususta, yağı balla bir tutanlar, isabet etmemişlerdir). (4)

------------------

(4)Burası, Dürere ve sahibi Dürre tarizdir ki, yağın dahi bal gibi kaynatılmasılüzumunu söylemişlerdir.

   
© incemeseleler.com