Rabbim olan Allah bana kâfidir. O, ne hoş Rab’dır. Bize Allah kâfi ve O, ne güzel vekildir. Îşimi Allah’a bıraktım. Hiç şüphesiz, Allah, kullarını(n yaptıklarını) görmektedir. (En sonunda) dönüş(ümüz) de O’nadır. Günahtan kaçmaya kudret ve ibâdet yapmaya kuvvet, ancak Yüce ve Büyük Allah (m yardımı)  iledir.

•Ruhu’s-salât, aynü’l-hayât» adı verilen bu veciz risale, SİROZ (81) şehrinde tamamlandı. Yüce Allah, orayı ve diğer Müslüman beldelerini her türlü belâ ve âfetlerden korusun.

Bu risalenin bitişi, kendisinden sonra Peygamber bulunmayan Efendimizin, hicret tarihi ile, BİN ÜÇYÜZ DOKUZ senesi Recep ayının Regâib gecesine tesadüf etmiştir. Allah Teâlâ’dan «Vedûd ismi(nin tecellisi) ile onun faydasını çoğaltmasını (halk yanında) sevimli ve kıyamet gününe kadar makbul kılmasını diliyorum. Ey Mâbud(-i hakıykî), ey Samed (olan Allahım!) bizden (bu hizmeti) kabul ediver.

Evvel ve âhir, hamd Allah’a mahsustur. Allah Teâlâ,  eyidimiz Muhammed (s.a.v.).e, zahir ve bâtın yoluyla, salât(-ü  selâm)   eyleye.

Bilecik : 30 Muharrem 1395
12    Şubat     1975    Çarşamba
(81) Siroz : Halen Yunanistan topraklarında kalmış bir beldenin adıdır. Şark tarafında Rumeli, garbında Kosova, cenubunda Selanik ve adalar denizi, şimalinde Bulgaristan'la çevrilir, ekseriyetle arazisi dağlık olan bir yerdir.

   
© incemeseleler.com