îftitah tekbirinde elleri kaldırmakta, niyyet ve düşüncelerini dünya ve âhiret (heveslerin) den uzak tutmaya işaret vardır.

Tekbir; kulun, Cenâb-ı Hakkı —her şeyden büyük olması cihetiyle— kalbinde istek, sevgi ve izzetle tazim etmesidir.

Niyyetin iftitah tekbirine yakın olarak atamasında, istekte niyyetin doğruluğuna işaret vardır. Böyle olunca, niyyetin Cenâb-ı Hakkı tekbir ve tazim ettiğimiz zamana yakın olması uygun olur. (Namazda) Allah'tan başkasın(ı hatırlayarak) bir şey isteme. Dilinin söylediğini kalbin yalanlamasın. Azîz ve Celîl olan Alah'ın huzurunda bulunduğunu bil. Allah senin durumuna vâkıftır. Bu hâlinde (Kur'ân «knman ve) Allah'ı zikretmen, Azîz ve Celîl Allah'ın huzurunda sana suâl arz (edilip aba çekildiğin) sıradaki duruşun korkuşa olsun.

   
© incemeseleler.com