Setr-i avretin mânâsı, vücudunun çirkinliklerini halkın gözünden örtmektir.

Hiç şüphesiz vücudun zahiri, halkın baktığı bir mahaldir. Azîz ve Celîl olan Rabbinden başkasının muttali olamadığı gizli hallerini açığa çıkmasında hâlin nice olur? Bunu düşün ve o rüsvaylıkların kalbinde yok edilmesini hazırla ve bunların örtülmesini de nefsinden iste.

Şu muhakkaktır : Allah'ın basar-i ilâhisinden (kusurları) gizleyebilecek hiçbir şey yoktur. Bu hususları ancak nedamet, hâyâ, (Allah'tan) korkmak ve ağlamak örter. Bunlarla nefsini zelil eder ve Halikının rızasını, kalbleri temizlemesi ve bezemesi bakımından, ibadetlerin en şereflisi ile ister, kalbini utanç altında gizliyerek Yüce Allah'ın huzurunda durursun.

   
© incemeseleler.com