Her lisanın incelikleri vardır. Bunları bilmeden kendi lisanındaki cümlelere göre bir cümleyi kullanmak değişik manalar ifade edebilir. Mesela aslen türk olup TÜRKİYE türkçesini de öğrenmiş bir şahıs Türkiyeye gelmiş . Otoban gişelerinde (lütfen bozuk para veriniz) ibaresini görünce şaşırmış. Niye harap para istiyorlar acaba diye...daha sonra buradaki bozuk kelimesinin küçük–ufak para olduğunu anlamış.

İstanbulun Fethinin herkesçe bilinen tarihçesinin yanında bilinmeyen bir çok yönlerinin olduğu hakikattir. Hatta fethin görünen etkenlerinden ziyade manevi tesiratın bir tecellisi olarak cereyan ettiğini de ehli takva olan bizler duymuşuzdur.
İşte bilinen fethin bilinmeyenlerinden bir kaçı..

Meşhur İngiliz Tarihçisi Arnold “A Study of Hıstory” (Tarihi bir çalışma) isimli kitabında Harf İnkılâbını değerlendirerek “Türkler harf inkılâbıyla  kendi kaynaklarına el atmak husûsunda yabancılardan farksız oldular” demekte ve şöyle devam etmektedir:

 

   
© incemeseleler.com