(İNTİKAL)ÂDETİN DEĞİŞMESİ

 

Hayız ve nifasta âdeti belli olan bir kadın, kendi âdetinden farklı bir şey görürse aşağıdaki hükümleri bilmesi lazımdır.

 

ü Nifasta kan 40 günü geçerse adet değişmiş olmaz, önceki âdeti geçerlidir. MİSAL: Birinci çocukta 30 gün nifas gören bir kadın, ikinci çocukta 42 gün kan görse;40 günü geçtiği için önceki âdeti geçerlidir.30 günü nifas diğer 12 günü istihazadır.

 

ü Nifasta kan 40 günü geçmezse adet değişmiş olur, ikincisi nifastır. MİSAL: Birinci çocukta 30 gün nifas gören bir kadın, ikinci çocukta 40 gün kan görse; 40 günü geçmediği için âdeti değişmiş olur. Âdeti artık 30 gün değil 40 gündür.

 

ü Hayızda kan, 10 günü geçmezse tamamı hayız sayılır. MİSAL: Önceki âdeti 7 gün olan bir kadın, sonraki ay 10 gün kan görse; âdeti değişmiş olup 10 günün tamamı hayızdır.

 

ü Hayızda kan, 10 günü geçer, bu kanın 3 günden azı kadının adet günlerine isabet eder veya adet günlerine hiç isabet etmezse; gördüğü kanın başından, önceki adet günleri kadarı hayız, gerisi istihazadır. (Bu kadının adet zamanı değişip, günlerinin adedi değişmemiştir.) MİSAL: Âdeti ayın başından 5 gün olan bir kadın, ayın 4. Gününden itibaren 11 gün kan görse; gördüğü kanın başından ilk 5 gün hayız, diğer 6 gün istihazadır

 

ü Hayızda kan, 10 günü geçer, bu kanın en az 3 günü kendi adet günlerine isabet ederse; kendi adet günlerine isabet eden kan hayız kanı, gerisi istihazadır. Bu kadının âdetinin zamanı değişmemiştir;

 

-Gördüğü kan adet günlerinin tamamına isabet ederse günlerinin adedi de değişmez.  MİSAL: Âdeti ayın başından 5 gün olan bir kadın, kendi adet gününden 7 gün önce kan görmeye başlayıp 11 gün devamlı kan görse; kendi adet günlerinde gördüğü 5 gün kan hayız, önceki 7 gün istihazadır.(Tuhurdan kalan zaman 7 gün, kendi adeti 5 gün, toplamda 12 gün; 10 günü geçtiği için kendi adetine kadar namazını terk etmez.)

 

 -Gördüğü kan, adet günlerinin bir kısmına isabet ederse(3 günden az olmayacak) adedi değişmiş olur. MİSAL: Âdeti ayın başından 5 gün olan bir kadın, 3. Gününden itibaren 11 gün kan görse; kendi adet günlerinde gördüğü 3 gün hayız, gerisi istihazadır.

 

NOT: Ay hesabı hayız ve temizlik günlerine göre yapılır. MESELA: Bir kadının âdeti 7-20 ise temizliğin bitiminden 27 gün sonrası onun adet günüdür.

 

 

 

 

 

 

 

   
© incemeseleler.com