ADET DÜZENİ VE DEĞİŞMESİ

 

 

 

MÜBTEDİE: İlk defa hayız veya nifas gören kız çocuğudur.

 

ü Mübtedienin gördüğü kan, hayızda 10 günü geçmezse hayız kanı; nifasta 40 günü geçmezse nifas kanıdır.

 

MUTADE (ÂDETİ BELLİ OLAN KADIN ): Bir defa sahih kan bir defa sahih temizlik gören kadındır.

 

· SAHİH KAN: En az 3 gün, en fazla 10 gün gelen kandır.

 

· FASİT KAN: 3 günden az, 10 günden fazla gelen kandır.

 

· SAHİH TEMİZLİK:  İki sahih kan arasında olan, en az 15 gün süren ve bu süre içerisinde hiç kan görülmeyen temizliktir.

 

· FASİT TEMİZLİK: İki sahih kan arasında olmayan, 15 günden az süren ve bu süre içerisinde kan görülen temizliktir. Nifasta 40 gün arasını ayıran temizlik de fasit temizliktir.

 

ü Bir kadın 7 gün kan, 20 gün temizlik görse; o kadın mutadedir. Yani âdeti( 7 -20)dir.

 

ü Adet, bir defa ile sabitleşir, bir defa ile değişir.

 

ü Kadın kan gördüğü anda namazını terk eder. Ancak;

 

Kendi adetinden önce kan gören bir kadın namazını ne zaman bırakır?

 

Adeti olan temizlik müddetinden kalan zaman ile hayzını topladığımızda 10 günü geçerse kendi adetine kadar namazlarını kılar. 10 günü geçmezse kan gördüğü anda namazlarını bırakır. Toplanan rakam  17 gün veya daha fazla olursa kan gördüğü anda namazını terk eder.

 

   
© incemeseleler.com