Zaman zaman her hangi birinin çok güldüğünü gören insanlar birazda okumuş az çok bir şey bildiğini zannedenler karşı tarafı ikaz sadedinde kardeşim çok gülme!.zira cenabı hak az gülün çok ağlayın buyuruyor tabirini kullanırlar.bu sözleri ile bir ayetin manasından istidlal ederek karşı tarafı ikaz ettiklerini düşünürler. Evet bu manaya yakın bir mana ifade eden tevbe suresinde  ( 82) bir ayet var .fakat bu ayeti kerimenin evvelini ve sebebi nüzülünü bilmemiz lazım.

Peygamber efendimiz zamanında müslüman geçinen münafıklar vardı.bunlar emirlere itaat etmedikleri gibi bir çok sıkıntının da kaynağı idiler. Peygamber efendimiz ise onlara karşı bile iyilikle muamele edecek kadar merhametli idi.fakat her şeyi bütün esrarıyla bilen mevlamız tebük harbinde olan hadiselerden sonra münafıklara karşı sert olmasını emir buyurdu.rivayete göre meşhur münafık Abdullah ibni übeyyin, halis müslüman olan oğlu babasının ölüm hastalığında babası için istiğfar talebinde bulunmuştu.merhamet deryası peygamberimizde istiğfar etmişti. Mevlamız istiğfar etsende etmesende (müsavidir) o münafıklara elim azab vardır buyurdu. Bunun üzerine peygamber efendimiz bende 70 defa istiğfar ederim buyurdu.hz. Allah istersen 70 defa istiğfar et elbette Allah mağfiret etmez buyurdu..ve biraz daha bahsettikten sonra’’artık kazandıkları günahın cezası olarak (o münafıklar az gülsünler çok ağlasınlar buyurdu.

Şimdi böyle ağır bir ifadenin beyanı sadedindeki bir ayeti kerimeyi basit bir gülmenin delili olarak göstermenin doğru olmayacağı aşikardır.

N.Y. / incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com