Eski zamanlarda yazılan fıkıh kitaplarında, günümüzde fazla kullanmadığımız birimler mevcut.Fersah, mil, sa' vb. Günümüzdeki birimlere uyarlanmış bir çalışma. İstifade etmeniz temennisi ile..

Saç boyama hususunda Peygamberimiz (s.a.v.)'in ashabına bir tavsiyesi var mıdır? Saç her renge boyanabilir mi? Hadisi Şeriflerden yola çıkarak ulemanın beyan ettiği görüşler hakkıdan bir kaç izahat..

İmayı ne kadar biliyoruz? Namaz kılmaya belli azaların muktedir olmaması durumunda hemen ima ile namaz kılınabilir mi? İma hangi uvuzlar ile ve nasıl olur. İşte bu husustaki fıkhi bilgiler..

Karaborsa, bir diğer ismi ile ihtikar lugaten; bir şeyi fiyatı yükselsin diye satmayıp bekletmektir. Şer’i şerifte ise; Yenecek bir şeyi veya insanların muhtaç olduğu bir şeyi fiyatı artması için kırk gün veya daha fazla bekletmektir. (Dürrül munteka)
Bu şekilde tanımlanan karaborsanın dini hükmü nedir ?

Mehmet isimli bir kasabın; Kurban Bayramında büyük baş hissesine giren 7 kişinin kurbanını kestiğini farzedelim. Hissedarlardan birisi o anda orda bulunmasa ve vekaleti vermemiş bir durumda olsa, onun kurbanı sahih midir?

Halk arasında, iki bayram arasında düğünün uygun olmadığına yönelik bir inanış vardır. Bazı kimseler bu iki bayramı ramazan ve kurban olarak telakki ederken bazıları da bayram cuma gününe denk gelirse iki bayram olarak sayarlar. Peki aslı nedir?

Cenâb-ı Hak Kitâb-ı celîliyle Namaz ibâdetini farz kılmış, fakat nasıl kılınacağını beyan etmemiştir. Peygamber Efendimiz “Beni nasıl namaz kılıyor görürseniz öyle namaz kılınız” buyurmuşlar ve namazın nasıl kılınacağını fiilleriyle beyan etmişlerdir. Dolayısıyla bu suâle verilecek en kolay cevap “Peygamber Efendimiz öyle yaptığı için” şeklindedir.

   
© incemeseleler.com