Hadisi ahad, Hadisi cibril, Hadis-i Merdüd, Hadisi Mevdu gibi hadis literatüründe bir kaç kavramın kısaca izahı. Her mümine lazım sözcükler..

“Bir senenin geçmesini beklerken bütün malını kaybedip, fakir düşen kimse, zekat vermekle mes’ul müdür? sorusunun cevabını da içine alan kudreti mümekkine ve kudreti muyessira nedir, hangi ibadetlerde vakidir?

Öncelikle; sakal sünnet-i hüda değil, sünnet-i zaide'dendir.. Örf ve adete binaen bırakılmıştır.. O zamanın ehli kitabından bazıları sakalı keser, bıyığı uzatırdı.. Bu zamanda ise tam tersini yapıyorlar.. Resulullah Efendimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem) onlara muhalefet olsun diye yukarda nakledilen ve her nedense hep yanlış anlaşılan hadisi şerifi zikretmiştir..

Ölüm ve cenaze işleri.. Hepimizin başına geleceği gibi her gün  akrabalarımızın arkadaşlarımızın müslüman kardeşlerimizin başına gelebilen bir hakikat. Peki biz muttaki bir genç olarak ölmek üzere olan kimseye yapılması icap eden muameleden başlayarak, ölüm anı, öldükten sonra, yıkama esnasında, telkin getirilmesinde, devir yapılması hususunda ne kadar fıkhi bilgiye sahibiz? İşte bu yazıda başta sahih fıkhi kaynak, fetevai hindiye olmak üzre, büyük islam ilmihali ve nimeti islamdan alıntılarla güzel bir bilgi birikimine sahip olacaksınız.

Nikahın gereklerinden biri olan mehrin az ve çok miktarı nedir? Çeyiz ile mehir aynı şeyler midir? İslam büyüklerinin öngördükleri örnek mehirler ve çeyizler nelerdir. Hepimizin okuyarak bilgilenmesi gereken bir yazı..

Satmış olduğu malın şerde kullanılacağını bildiği halde o malı satabilir mi ? Mesela satılan bir silah ile adam öldürüleceğini bildiği halde satmasının hükmü nedir?

Farz ve vacib olarak zimmeti meyyitte  kalan namazların affı umudu ile yapılan sadaka verme muamelesine “ Iskat-ı Salat ” denir.
Mükellef bir insan, farz ve vitir namazlarını, ima ile dahi kılabilecek gücü olduğu halde, eda veya kazasını yapmadan ölse, bu insanın, namazlarının manevi mesüliyetinden   kurtulmak ümidi ile, bu namazlarına mukabil olarak malının üçte birinden harcama yapılma
sını vasiyet etmiş olması lazımdır.

   
© incemeseleler.com