Namazın şartlarından birisi vaktin girmiş olmasıdır. Bazı yerler, dünyanın coğrafi özelliklerinden dolayı kasdedilen manada vaktin girmemesi hasebi ile namazlardan bazılarıınn vakti girmediği için  5 vakit namazın oradalarda cari olmadığı ifade ediliyor. Peki bunun aslı ve izahı nedir?

Selam vermek sünnet, almak farzdır hadisi şerifini hepimiz biliriz. Ama bazı hallerde selam vermek uygun olmayıp mekruhtur. Peki bu halleri biliyor muyuz? Yoksa selam verip sevap alacağız derken günah almayalım..

İma ile namaz kılma tabirini duymuşuzdur, ama herhangi bir rahatsızlıkta, hemen başvurulmalı mıdır? Hangi şartlarda kılınabilir?

Beş vakit namazın içerisinde pek ayrı bir ehemmiyet arzeder Sabah Namazı. Hz. Allah ona öyle ehemmiyetler vermiştir ki bu namazı cemaatle kılabilmek için kilometrelerce mesafe katetmeyi bile göze alır mümin. İşte Sabah namazının ehemmiyeti ile alakalı engin gülistandan derlenen bir kaç demet.

Bir işten maksad ne ise hüküm ona göredir.
1. Ukudda itibar; makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.
2. Şekk ile yakin zail olmaz.
 

Soru: Yatsı namazının vaktinde, Fazilet Takvimi ile IGMG Takvimi arasında yaklaşık bir saatlik bir fark var. Bunun sebebi nedir?

Cevap: Yatsı namazının vakti, ufuktan kızıllığın kaybolmasıyla başlar. Bu da güneşin ufuktan belli bir açıda aşağı inmesine bağlıdır. Bu açı İmam-ı Azam’a göre -19° derece olup, İmameyn’e (İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed) göre -17° derecedir. -17° derece hususunda diğer üç mezhep imamları da aynı görüştedirler.

Türkçe dili, arapça ve farsça gibi mecazî deyimler ile doludur. Yukarda değinilen "hakikat-mecaz-kinaye" kelimeleri bu sebebledir.

Mesela "yüz çevirmek" tabiri nasılsa kişinin kafasını 180 derece çevirdiğini değil de, birisiyle ilgilenmemeyi anlatıyor ise, "baldırı çıplak" tabiri nasılsa iç çamaşır ile dolaşmaktan çok, işi-gücü olmayan biri için kullanılıyor ise, "yakayı ele vermek" nasılsa "gömleğin yakası" denen bir nesneye başkasının eline vermekten ziyade, yakalanmayı anlatıyor ise, "yüzü suyu" tabiri de "yüz" ve "su" nesnelerinden çok "hatır" meselesidir.

   
© incemeseleler.com