Temel ilmihal bilgilerinden müteşekkil eserlerden birisi Sadeti Ebediyye kitabı hakkında bazı tereddütler var. Acaba fıkhi açıdan tavsiye edilebilecek bir kitap mıdır?


Seadet-i Ebediyye aslında güzel bir eserdir. Ancak içince, güzel tespitlerin yanısıra, müftabih olmayan, mezhebimize uymayan bilgiler de vardır.

Örneğin, diş dolgusu olanın guslü sahih olmaz demektedir. Oysa şeyhulislam Mustafa Sabri efendi başta olmak üzere nice büyük ulema buna cevaz vermiştir. Bunlara zıt fetva vermek hoş değildir.

Kaza borcu olan sünnet kılmasın demektedir. Bu da doğru değildir, fetva şafii mezhebi için doğru olsa da, hanefiler kılabilirler ve hatta kılmalılar.

Duada elleri birleştirmeyi anlatırken \"şiiler ve vehhabiler gibi duada eller birleştirilmez." demektedir. Halbuki duada elleri birleştirmek mütevatir sünnettir. Tahtavi, Taşköprüzade veya İmam Gazali dua ederken eller birleştirilir demişlerdir. Hiçbiri fetva vermese, İhya kitabında Huccetulislamın "duada elleri birleştirmek adabtandır" demesi yetmelidir bir müslümana.

Bu ve buna benzer tespit hataları sebebiyle, tamamen kendini kaptırarak okumak doğru değildir. Ömer Nasuhi Bilmenin ilmihali, Mehmed Zihni efendinin nimeti islamı, Birgivi vasıyetnamesi, ve türkçesi basılmış olan IMDAULİSLAM kitabını bularak da dininizi öğrenebilirsiniz. Muhtasar ve özet olarak Hasan Arıkanın MUHTASAR İLMİHALİ en zaruri bilgiler içermektedir.

Muallim Abi / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com