Özellikle teravih namazlarında veya hızlı kıraat esnasında İhlas suresini okurken, ....Ehad- Allahüssamed ayetlerini birleştirip (ehadü-nillâhüssamed) şeklinde okuyanlar oluyor. Bu caiz midir?

Caizdir. Bu usuldeki bir okuyuş, ayetin son bulduğu kelime "Nekre" bir isim ise diğer ayetin ilk lâfzı da lâm-ı tarifli bulunuyorsa bu şekilde vasledilir. İsimlerin sonuna gelen iki esre, iki ötre ve iki üstün, Arapça'da "Tenvin" adını almaktadır. Tenvin ise sakin bir nun demektir. Sakin bir kelime ile bu vasıl mümkün olmadığından, sakinin harekelenmesi halinde kesre (esre) ile harekelenmesi gerektiğinden "Ehadü-nillâhü" diye vasıl yapılmalıdır. Böyle bir vasıl uygundur ve namaza zarar vermez.

Mehmet Emre

   
© incemeseleler.com