965. Varlığım kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, o gün Mü'min’e hafifletilir. Hatta kıldığı bir farz namaz-dan daha kolay gelir. (İhya C.4 S. 922)

966. Sizden biriniz Rabbi’nizin mânevî huzûruna yak-laşır. Hatta Allahü Teâlâ onu rahmet koltuğunun altına alır, sonra “Filan filan günâhları yaptın mı?” diye sorar. Kul “Yaptım” der. Allahü Teâlâ tekrar: “Filan filan gü-nâhları yaptın mı?” diye sorar. Kul “Yaptım” der. Nihâ-yet Allahü Teâlâ, “Onları dünyada senin için örtüp gizle-diğim gibi, bu gün de onları sana bağışladım” buyurur. (İhya C.4 S. 922)

967. Hiç biriniz Allah'ın sorgusundan kurtulamaz. Per-de ve tercüman olmadan bizzat Allahü Teâlâ soracak ve hesabını görecektir. (İhya C.4 S. 931)

   
© incemeseleler.com