904. Allah’a yönelen kimseye Allahü Teâlâ her hususta kâfîdir; ummadığı yerden onu rızklandırır. Dünyaya yö-nelen kimseyi de dünyaya havâle eder. (İhya C.4 S. 449)

905. Kimi,insanların en zengini olmak sevindirirse, kendi elinde olandan ziyâde Allah’ın indinde olana bağ-lansın. (İhya C.4 S. 449)

906. Şâirlerin söylediği sözlerin en güzeli, Şâir Lebid’in “Allah’tan başka her şey bâtıldır” sözüdür. (İhya C.4 S. 473)

907. Benden sonra öyle bir dünyalık yaşayacaksınız ki, ateşin odunu yakıp yok etmesi gibi, o hayatta îmanınızı kemirecektir. (İhya C.3 S. 466)

908. Dünyayı  seven âhiretine zarar verir, âhireti seven dünyasını zararlandırır. Siz bâkîyi fânî üzerine tercih edin. (İhya C.3 S. 454)

   
© incemeseleler.com