899. En büyük düşmanın iki kaşın arasında seni kuşa-tan nefsindir. (İhya C.3 S. 10)

900. Yer yüzünde kendisine tapılan en sevimsiz şey, kişinin havâsı (nefsinin arzûları)dır. (İhya C.4 S. 569)

   
© incemeseleler.com