867. Dünya Mü'min’in zindanı. Kâfirin cennetidir. (İhya C.3 S. 453)

868. Dünyadan yüz çevir ki, Allah seni sevsin, insanla-rın eline bakma ki, insanlar seni sevsin. (İhya C.3 S. 690)

869. Dünya ve dünyada olan her şey melundur; yalnız Allah için olanlar hâriç... (İhya C.3 S. 453)

870. Dünyayı âhirete tercih eden kimseyi Allahü Teâlâ üç şeyle belâlandırır. Kalbinden hiç çıkmayan sıkıntı, hiç kurtulamadığı fakirlik ve doymak bilmeyen hırs. (İhya C.4 S. 411)

871. Dünya düşüncesiyle kalplerinizi meşgul etmeyin (İhya C.3 S. 463)

872.  Dünya, korkulu bir rüya gibidir. Dünya ehli bu-nun üzerine cezâ ve azap görür. (İhya C.3 S. 480)

873. Dünyaya meyleden. Suda yürüyen insan gibidir. Suda yürüyen ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? (İhya C.3 S. 484)

874. Bu dünya baştan sona kadar yırtılıp da sonunda bir iplikle tutuşturulan elbise gibidir. O iplik de neredeyse kopacak... (İhya C.3 S. 485)

875. Âdemoğluna dünya şöyle temsil edilmiştir: Âde-moğlundan çıkana bak! O aslında ne kadar buharlansa da, tuzlansa da nereye gidiyor. (İhya C.3 S. 486)

876. Âhiret yanında dünya, sizden birinin parmağını ummana daldırması gibidir. Dikkat edin, o parmağı ile neyi geri getirebilir? (İhya C.3 S. 487)

877. Dünya sevgisi bütün hatâların başıdır. (İhya C.3 S. 454)

878. Dünya bana yaklaşmak istedi, benden uzaklaşma-sını söyledim. Gidip tekrar geldi ve “Sen benden kurtul-dun amma senden sonra gelecekler kurtulamayacaklar” dedi. (İhya C.3 S. 454)

879. Ebedî olan âhirete inandığı halde, mesâisini alda-tıcı dünya için harcayanlara çok şaşarım. (İhya C.3 S. 455)

880. Allahü Teâlâ dünyadan daha sevimsiz bir şey ya-ratmamış ve onu yarattığından beri bir kere olsun tarafına bakmamıştır. (İhya C.3 S. 456)

881. Dünyadan sakının. Zira o Hârut ve Mârut’tan daha sihirbazdır. (İhya C.3 S. 461)

   
© incemeseleler.com