851. Çölde yaşayan kaba ve haşin olur. Av ardına dü-şen şaşırır, sultan kapısına giden fitneye düşer. (İhya C.1 S. 174)

852. İlerde başınıza bir takım âmirler gelecek, bazı emirlerini kabul bazılarını reddedeceksiniz. İnkâr edenler beraat edecek, sevmeyenler selâmete erecek, fakat kabul edip onlara uyanlar Allah’ın rahmetinden mahrum kala-caklar. “Yâ Resûlallah onlarla harp etmeyelim mi?” de-nildi. “Hayır; namaz kıldıkları müddetçe harp etmeyin” buyurdu. (İhya C.1 S. 175)

853.  Âlimlerin fenâsı âmirlerin ayağına giden, âmirle-rin iyisi âlimleri ziyâret edenlerdir. (İhya C.1 S. 176)

   
© incemeseleler.com