791. Şeytan hortumunu insanoğlunun kalbine koyar. Allah’ı hatırlarsa oradan uzaklaşır. Allah’ı unutursa kal-bini lokma lokma eder. (İhya C.3 S. 64)

792. Şeytanlar insan oğlunun kalplerinde dolaşmasay-dı, onlar melekler âlemini görürlerdi. (İhya C.3 S. 21)

793. Allahü Teâlâ bir kuluna hayır murat ederse ona kalbinden bir vaiz gönderir. (İhya C.3 S. 26)

794. Mü'min beş güçlük arasındadır: karşısındaki Mü'min olur haset eder, münâfık olur buğuz eder, kâfir olur kendisiyle savaşır, şeytan ise kendini sapıtmaya çalı-şır, nefsi de kendisiyle münâzaa eder. (İhya C.3 S. 143)

795. Gazap ve hiddet şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır, ateş su ile söndürülür. Sizden biri kızdığı zaman yıkansın. (İhya C.2 S. 837)

796. Rüyada beni gören hakîkaten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim sûretime giremez. (İhya C.4 S. 906)

   
© incemeseleler.com