659. Allahü Teâlâ’dan en çok korkanınız benim. (İhya C.4 S. 284)

660. Hikmetin başı Allah korkusudur. (İhya C.4 S. 298)

661. Allah’dan korkandan her şey korkar, Allah’dan başkasından korkanı Allahü Teâlâ her şeyden korkutur. (İhya C.4 S. 298)

662. En akıllınız Allah’tan en çok korkan, emir ve ya-saklarına en çok riâyet edeninizdir. (İhya C.4 S. 298)

663. Bir Mü'min, Allah korkusundan sivri sineğin başı kadar gözünden yaş akıtsa da sıcaklığını yüzünde hisset-se, Allahü Teâlâ onu cehenneme haram kılar. (İhya C.4 S. 301)

664. Mü'min’in kalbi Allah korkusundan ürperdiği vakit günâhları ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür. (İhya C.4 S. 341)

665. Allah korkusundan yaş akıtan kimse, -süt çıktığı memeye girmediği gibi- cehenneme girmez. (İhya C.4 S. 301)

666. Allah indinde şu iki damladan kıymetli damla yoktur:  Allah korkusundan akan göz yaşı damlası, Allah rızası için akıtılan kan damlası. (İhya C.4 S. 301)

667. Hud Sûresi ve kardeşleri olan, Vâkıa, Tekvir ve Amme sûreleri beni kocalttı. (İhya C.4 S. 313)

668. Allah’ım şu cemâat de helâk olursa, yer yüzünde sana ibâdet edecek kimse kalmaz. (Resûlüllah S.A.V. Efendimiz Bedir Muhârebesinde böyle duâ etmişlerdir.) (İhya C.4 S. 317)

669. Bana Cebrâil ne zaman gelse, Allah korkusundan vücûdu titrerdi. (İhya C.4 S. 332)

670. Üç şey münciyattandır (insanı korur): Gizli ve âşikâr Allah’tan korkmak, bolluk ve darlıkta iktisat et-mek, sâkin ve gazaplı zamanda adâlete riâyet etmek. (İhya C.3 S. 535)

   
© incemeseleler.com