649.  Kulum göklerden bulutlara yükselecek günah işle-se, benden ümit kesmeyip mağfiret diledikçe, ben onu mağfiret ederim. (İhya C.4 S. 273)

   
© incemeseleler.com