466. Müslümanların sende dört hakkı vardır: İyilik yapanlara yardımcı olman, günâhkârlara mağfiret dile-men, gıyablarında onlara duâ etmen ve tevbekâr olanları-nı sevmendir. (İhya C.2 S.478)

467. Mü’minler birbirini sevme ve birbirlerine acımada bir ceset gibidir: Cesedin bir uzvu rahatsız olunca bütün ceset uykusuz ve huzursuz olur. (Cesedi  rahatlatmak için) onun tedâvîsi ile meşgul olduğun gibi, müslümanlar da birbirlerinin yardımına koşsun. (İhya C.2 S.478)

468. Mü’minler birbirini bağlayıp destekleyen binanın taşları gibidir. (İhya C.2 S.479)

469. Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların emin olduğu kimsedir. (İhya C.2 S.479)

470. Yaptığı alış verişte pişman olanın ve pişmanlığı kabul edenin Allahü Teâlâ kıyâmette hatâlarını affeder. (İhya C.2 S. 483)

471. İmandan sonra aklın başı,herkesle dostluk kurmak ve herkese iyilik etmektir. (İhya C.2 S. 484)

472.  İzin talebi üç defadır Birincide susar ve gelenin kim olduğunu öğrenmeye çalışır. İkincide hazırlanır. Üçüncüde kabul veya ret eder. (İhya C.2 S. 485)

473.  Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. (İhya C.2 S.485)

474. Yaşlılara tâzim etmek, Allahü Teâlâ’ya tâzimden-dir. (İhya C.2 S.485)

475. Yaşlılara saygı gösterenlere, ihtiyarladıklarında Allahü Teâlâ saygı gösterecek kimseler halk eder. (İhya C.2 S.486)

476. Allahü Teâlâ yumuşak ve güler yüzlü insanları sever. (İhya C.2 S.487)

477. Herkese selâm vermek ve güzel söz söylemek mağfiret sebeplerindendir. (İhya C.2 S.487)

478. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun, bunu bulamazsanız güzel sözle korunun. (İhya C.2 S.487)

479. Üç şey kimde bulunursa, o oruç tutup namaz kılsa da münâfıktır: Yalan söylemek, sözünde durmamak, emânate hıyânet etmek. (İhya C.2 S.489)

480. Ey Ebud’Derdâ! Etrâfındakilerle iyi komşuluk yap ki, mü’min olasın, kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki, Müslim olasın. (İhya C.2 S.490)

481. Hayat, âhiret hayatıdır. (İhya C.4 S.193)

482. Bir kabilenin ileri geleni size gelirse ikram edin! (İhya C.2 S.492)

483. En efdal sadaka iki kişi arasını bulmaktır. (İhya C.2 S.493)

484. İki kişi arasını bulmak için hayırlı söz söyleyen yalancı değildir. (İhya C.2 S.494)

485. Müslüman’ın ayıplarını örten kimsenin, Allahü Teâlâ dünya ve âhirette kusurlarını kapatır. (İhya C.2 S.495)

486. Kardeşinin bir kusurunu görüp, gizleyen mü’min cennete girer. (İhya C.2 S.495)

487. İnsanların kusurlarını ve gizli hallerini araştırırsan onları ifsat etmiş olursun. (İhya C.2 S.497)

488. Bütün ümmetim affedilir. Ancak açıktan günâh işleyenler müstesnâ... Gizli işlediği günâhı haber veren de üç oktan günâh işlemiş gibidir. (İhya C.2 S.501)

489.  Bir kavmin konuştuklarını istemedikleri halde gizlice dinleyenin kulağına kıyâmet günü kurşun akıtılır. (İhya C.2 S.501)

490. Allahü Teâlâ bu dini, dinde nasibi olmayan bir takım kimselerle de te’yit eder. (İhya C.1 S.123)

   
© incemeseleler.com