386. Düşük bir çocuğu öne geçirmem, benim için Al-lah uğrunda bin atlı askeri geride bırakmaktan daha se-vimlidir. (İhya C.4 S. 871)

387. Küçük(ken ölen) çocuk ana babasını cennete çe-ker. (İhya C.2 S.72)

388. İki çocuğu ölen kimse, cehennem ateşinden bir duvarla perdelenmiştir. (İhya C.2 S.72)

389. Bâliğ olmadan üç çocuğu ölen kimseyi Allahü Teâlâ çocuklara rahmetinden dolayı cennete koyar.

390. İki çocuğu ölürse ne olur yâ Rasûlallah? diye so-rana: “İki çocuğu ölürse de aynıdır” diye cevap verdi. (İhya C.2 S.74)

   
© incemeseleler.com