340. Size ziyâretçi geldiğinde ona ikram edin. (İhya C.1 S.27)

341. Hayırlınız yemek yedireninizdir. (İhya C.2 S.27)

342. Dâvet edilmediği sofraya giden kimse fâsık oldu-ğu gibi yediği de haramdır. (İhya C.2 S.28)

343. Din kardeşinin arzû ettiği yemeği kendisine yedi-ren kimsenin günâhları bağışlanır, din kardeşini sevindi-ren Allah’ı sevindirmiş olur. (İhya C.2 S.32)

344. Misâfir ağırlamayan kimsede hayır yoktur. (İhya C.2 S.33)

345. Yemeğin en fenâsı zenginlerin dâvet edilip fakir-lerin çağırılmadığı düğün yemeğidir. (İhya C.2 S.35)

346. Kim dâvete icâbet etmezse, Allah’a ve Rasûlüne  âsî olmuştur. (İhya C.2 S.39)

347. Allah’a ve âhiret gününe iman eden misâfirine ikram etsin. (İhya C.2 S.42)

348. Misâfirlik üç gündür, bundan fazlası sadakadır. (İhya C.2 S.48) 

349. Allahü Teâlâ nimet ihsan ettiği kimsenin üzerinde o nimetin eserini görmeyi sever. (İhya C.1 S.634)

350. Bir kavmin büyüğü size geldiğinde ona ikram edin. (İhya C.1 S.638)

351. Biriniz bir dostunun iyiliğini bilirse onu doyursun. Zira bu hal onu teşvik eder ve iyiliğe olan hevesini artırır. (İhya C.1 S.638)

   
© incemeseleler.com