279. Zikrin efdali Lâ ilâhe illallah, Duânın efdali Elhamdü lillah’dır. (İhya C.4 S.157)

280. Sabahın ilk vaktinden gün doğuşuna kadar Allah’ı zikredenlerle bir arada bulunmak benim için dört köle âzat etmekten daha sevimlidir. (İhya C.1 S.85)

281. Cennet bahçelerine uğradığınızda faydalanın.“-Cennet bahçeleri nerelerdir?” suâline: “- Zikir meclisleri” buyurdular. (İhya C.1 S.90)

282. Ey Âdemoğlu, sabah ve ikindi namazlarından sonra birer saat beni zikret; bu iki vakit arasına ben kefî-lim. (İhya C.1 S.975)

283. Gafiller arasında zikreden, kuru çalılar arasında yeşil ağaç gibidir. (İhya C.1 S.847)

284. Kulum beni zikredip dudakları benim için kıpır-dadığı müddetçe kulumla beraberim. (İhya C.1 S.847)

285. Ademoğlu, zikrullahdan daha ziyâde kendini Al-lah'ın azabından koruyacak bir amel işlememiştir. (İhya C.1 S.847)

286. Allah'ı akşam sabah zikretmek, Allah yolunda kılıçların kırılmasından ve saçarcasına mal infak etmek-ten hayırlıdır. (İhya C.1 S.849)

287. Allah rızâsı için toplanıp zikredenlere, göklerden bir münâdî: “Yerinizden mağfiret edildiğiniz halde kal-kın, Muhakkak günâhlarınız sevaba çevrildi” der. (İhya C.1 S.851)

288. Salihlerin (zikir) meclisinde bir defa bulunmak, bir milyon kere kötü meclislerde bulunmanın hatalarını bağışlatır. (İhya C.1 S.852)

289. Gizli yapılan ameller, açıktan yapılan amellerden yetmiş derece üstündür. (İhya C.1 S.789)

290. Her gece Allahü Teâlâ birince kat semâda rahmet sıfatıyla tecellî eder ve “yok mu duâ eden, icâbet edeyim” buyurur. (İhya C.1 S.20)

291. H.K..: Bana mülâkât için iyilerin arzû ve istekleri çoğaldı. Halbuki benim onlara iştiyakım daha kuvvetlidir. (İhya C.1 S.20)

292. H.K..: Bana bir karış yaklaşan kimseye ben bir arşın yaklaşırım (İhya C.1 S.21)

293. Ezanla kaamet arasında yapılan duâ reddolunmaz. (İhya C.1 S.878)

294. Bir kimse kardeşine gıyâbında duâ ettiğinde bir melek “Allah sana da duâ ettiğin gibi versin” der. (İhya C.2 S.461)

295. Mezarındaki ölü, suya düşüp de her şeye sarılan kimse gibidir; evlâdından, anne ve babasından, kardeşin-den ve bütün yakınlarından duâ bekler. Hayattakilerin duâlarından her gün mezârına dağlar gibi nurlar yağar. (İhya C.2 S.462)

296. Allah’a kabul olunacağına inanarak  duâ edin. Bilin ki gafletle yapılan duâyı Allah kabul etmez. (İhya C.1 S.885)

   
© incemeseleler.com