212. Zâlime bekâsı için dua eden yeryüzünde Allah’a isyan edilmesini seven kimsedir. (İhya C.2 S.226)

213. Fasığa ikram eden islâmiyeti yıkmağa cür’et et-miştir. (İhya C.2 S.226)

214. Allahü Teâlâ zâlimlerle düşüp kalktıkları için İs-râil oğullarının âlimlerine lânet etmiştir. (İhya C.2 S.226)

215. Kıyâmet alâmetlerinden biri de ellerinden sığır kuyruğu gibi kamçılar bulunan (zâlim) bazı erkeklerin türemesidir. (İhya C.2 S.228)

216. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, hediye nâmı altında rüşvet kabul edilecek, ibret olsun diye adam öl-dürmek mubah sayılacak, insanları korkutmak için suçu olmayan kimseler öldürülecek.

217. Hayâ perdesini kaldıranın gıybeti olmaz (aleyhin-de konuşulanlar gıybet değildir.) (C.1 S.597)

218. Sadaka sâilin eline geçmeden Allahü Teâlâ’nın kabza-i kudretine düşer. (C.1 S.599)

219. Mennân’ın (hayra mâni olanın) sadakasını Allahü Teâlâ kabul buyurmaz. (İhya C.1 S.602)

220. Bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü bir hurma açlığı giderir ve su ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. (İhya C.1 S.625)

   
© incemeseleler.com