141. Kocaları  dışarıda olan kadınların yanına girme-yin. Zira kan damarda işlediği gibi şeytan insanın vücû-duna işler. (İhya C. 2 S. 79)

   
© incemeseleler.com